چاپ
زیر مجموعه: انجمن غدد و متابولیسم کودکان ایران
دسته: راهنمای پزشکان
بازدید: 846

مولفین:
دکتر مهین هاشمی پور
فوق تخصص غدد کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر ستیلا دلیلی
فوق تخصص غدد کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

با همکاری مرکز تحقیقات کودکان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 

 

 

 

 

اهداف کلی کتاب

در این نوشتار اهداف کلی زیر مد نظر می باشد.
شما می بایست پس از مطالعه مطالب این نوشتار به اهداف زیر نائل آیید.
آشنایی با :
1. فیزیولوژی تیرویید در نوزاد ترم و پرماچور
2. تفسیر آزمایش تیروئید
3. تعریف هیپو تیروکسینمی و علل آن
4. تعریف هیپو تیروتروپینمی تاخیری
5. میزان نرمان تست های آزمایشگاهی بر اساس سن حاملگی
6. پیش بینی افزایش تیروتروپین