ترجمه: زهرا سعيد رضايي کارشناس تغذيه غدد و متابوليسم کودکان مشهد بيمارستان امام رضا (ع)

توصیه های کلی:
•    تغذیه درمانی برای تمام کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1 توصیه می¬شود. اجرا یک برنامه غذایی فردی مناسب با تنظیم انسولین می¬تواند کنترل قند خون را بهبود بخشد.
•    توصیه های غذایی بر پایه اصول تغذیه صحیح برای کودک و خانواده و با هدف بهبود عوارض دیابت و کاهش خطر بیماریهای قلبی عروقی است.
•    توصیه های غذایی باید مطابق با فرهنگ و سنتهای رایج در خانواده، همچنین مطابق با نیازهای روانی در هر کودک باشد.
•    رژیم درمان مخصوص کودکان که در زمینه  دیابت کودکان نیز آموزش ديده و باتجربه باشد، باید جزئی از تیم درمان باشد و به محض تشخیص بیماری با خانواده کودک رابطه قابل اعتماد و پایدار ایجاد کند.

ادامه مقاله