دكتر اسداله حبيب فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان، فارغ التحصیل سال 1382 از دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده و هم اکنون در شیراز مشغول به خدمت می باشد.

تلفن مطب : 2301447-0711