دکتر عبداله دیدبان فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان٬ فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده که هم اکنون در دانشگاه علوم پزشکی قزوین - مرکز آموزشی درمانی قدس مشغول به خدمت می باشد.

تلفن مطب:
تلفن اداري : 10-0283334807
پست الکترونيک :abdollahdidban@yahoo.com
آدرس وبسایت: www.drdidban.ir

فعاليتهاي علمي